Een stapel stenen is geen stapel stenen meer zodra iemand er een kathedraal in ziet

Antoine de Saint-Exupéry, Frans schrijver (1900 - 1944)

Hollen heeft geen zin als je op de verkeerde weg bent

Duits spreekwoord

Als je het proces ter harte neemt, zorgt het doel wel voor zichzelf

Mahatma Gandhi, 1869 – 1948

Verandermanagement: de verandering zijn


Organisaties hebben de neiging zich te ontwikkelen in de richting van rust en stabiliteit. Een logische ontwikkeling die het voortbestaan moet garanderen. Het geldt in belangrijke mate ook voor onderwijsorganisaties.

In een dynamische omgeving kan het echter ook tot problemen leiden: de organisatie past zich dan onvoldoende aan veranderde omstandigheden aan, waardoor fricties ontstaan.

In de afgelopen decennia heeft het onderwijs te maken gekregen met veranderingen die vragen om aanpassing van de structuur en de cultuur. Voorbeelden hiervan zijn de nadruk op opbrengstgericht en datagestuurd werken, maar ook op het hebben van een professionele cultuur. Veel hangt af van het vermogen van bestuur en management om de organisatie te leiden. In de praktijk gaat dat nogal eens fout.

Doordat managen, besturen en toezicht houden onvoldoende helder zijn gedefinieerd en gepositioneerd, maar ook doordat de dagelijkse leiding van de organisatie onvoldoende functioneert. Na verloop van tijd ontstaat er dan een crisis. Brandsma Onderwijsadvies kan u op dat moment uit de problemen helpen.

Ruud Brandsma heeft in de afgelopen jaren zijn sporen als verandermanager verdiend. Hij is in staat in korte tijd de vinger op de zere plek te leggen en met u een plan te ontwikkelen dat uw organisatie er weer bovenop helpt.

Het is zijn kracht de complexiteit van uw organisatie terug te brengen tot overzichtelijke en beheersbare proporties. Als verandermanager combineert hij daadkracht met gevoel voor verhoudingen en de persoonlijke belangen van mensen. Daarbij gaat hij pijnlijke ingrepen niet uit de weg.

Volgens Ruud Brandsma moet de verandermanager de verandering zijn die hij voorstaat. Alleen dan kan hij succesvol opereren. Daarom besteedt hij veel aandacht aan de intake en akkert hij met u alle lagen en vezels van uw organisatie door, waarna er een helder plan van aanpak op tafel komt.

Neemt u gerust contact op voor meer informatie.