Een stapel stenen is geen stapel stenen meer zodra iemand er een kathedraal in ziet

Antoine de Saint-Exupéry, Frans schrijver (1900 - 1944)

Hollen heeft geen zin als je op de verkeerde weg bent

Duits spreekwoord

Als je het proces ter harte neemt, zorgt het doel wel voor zichzelf

Mahatma Gandhi, 1869 – 1948

Interim-schoolleider De Bongerd

WereldKidz-school De Bongerd in Veenendaal is een basisschool met uitsluitend kinderen met een niet-Nederlandse culturele achtergrond. Een zogenaamde zwarte school dus. Een derde deel van de schoolbevolking heeft een Somalische achtergrond. Ondanks VVE-programma's komen veel van deze kinderen op verzorgingsniveau de school binnen.

Dat legt een enorme druk op het schoolteam om de kinderen na acht jaar onderwijs op niveau af te leveren. Om hier verandering in te brengen streeft WereldKidz ernaar van De Bongerd een brede wijkschool te maken.

In samenwerking met de Gemeente Veenendaal, het CJG, de VVE en diverse maatschappelijke organisaties gaan we het netwerk rond de school weer opbouwen en tegelijkertijd het onderwijs anders organiseren en waar nodig inhoudelijk verbeteren. WereldKidz heeft mij gevraagd om in het schooljaar 2016-2017 aan dit proces leiding te geven. Een uitdagende opdracht die ik graag oppak.