Een stapel stenen is geen stapel stenen meer zodra iemand er een kathedraal in ziet

Antoine de Saint-Exupéry, Frans schrijver (1900 - 1944)

Hollen heeft geen zin als je op de verkeerde weg bent

Duits spreekwoord

Als je het proces ter harte neemt, zorgt het doel wel voor zichzelf

Mahatma Gandhi, 1869 – 1948

Interim- en verandermanagement VGPONN (Zuidhorn)

Van augustus 2010 t/m december 2011 ben ik als algemeen directeur ad interim verbonden geweest aan de Vereniging voor Gereformeerd Primair Onderwijs Noordoost Nederland te Zuidhorn. Op basis van het door mij ontwikkelde plan van aanpak 'Kantelen' gaf ik leiding aan een ingrijpend veranderproces.

Kern daarvan is dat de medewerkers weer verantwoordelijkheid gaan nemen voor de taak waarvoor zij zijn aangesteld. Eigenaarschap dus. Noodzakelijke voorwaarde is dat iedereen zijn taak en plaats in de organisatie kent en zich bezighoudt met zijn eerste verantwoordelijkheid. Dat vraagt behalve ingrepen in de structuur met name om verandering van de cultuur.

Het project in een notendop:

  • financiële herstructurering: VGPONN klaar maken voor de toekomst
  • bezuiniging op personele inzet (20 FTE)
  • invoeren nieuwe managementstructuur (meerschools directeurschap)
  • ontwikkeltrajecten voor directeuren
  • educational government: scheiding van besturen en toezicht houden
  • herpositioneren van het stafbureau en samenvoegen met de staf van zusterorganisatie Noorderbasis
  • insourcing van de personele en financiële administratie
  • verbeteren van de onderwijskwaliteit op de scholen

De interim-periode is eind december 2011 succesvol afgesloten.