Een stapel stenen is geen stapel stenen meer zodra iemand er een kathedraal in ziet

Antoine de Saint-Exupéry, Frans schrijver (1900 - 1944)

Hollen heeft geen zin als je op de verkeerde weg bent

Duits spreekwoord

Als je het proces ter harte neemt, zorgt het doel wel voor zichzelf

Mahatma Gandhi, 1869 – 1948

Interim-bestuurder Stichting Keender

Vanaf 14 mei 2018 ben ik als interim-bestuurder aan de slag bij Stichting Keender in Haaksbergen. Keender (Twents voor 'kinderen') is een stichting voor katholiek en openbaar primair onderwijs in de gemeenten Berkelland, Haaksbergen en Hof van Twente. In totaal 17 scholen met zo'n 3000 leerlingen en 300 medewerkers. Een grote diversiteit aan scholen met één missie: kwalitatief hoogwaardig onderwijs bieden op basis van eigenaarschap, vakmanschap en partnerschap. 

De opdracht loopt in principe tot eind december 2018. Aandachtspunten bij deze opdracht o.a.: het besturingsmodel (taken, rollen, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de diverse geledingen vanuit de vraag 'Hoe verhouden we ons tot elkaar?') en het jaarplan als uitwerking van het strategisch beleidsplan.

Mooie opdracht. Heb ik zin in.