Een stapel stenen is geen stapel stenen meer zodra iemand er een kathedraal in ziet

Antoine de Saint-Exupéry, Frans schrijver (1900 - 1944)

Hollen heeft geen zin als je op de verkeerde weg bent

Duits spreekwoord

Als je het proces ter harte neemt, zorgt het doel wel voor zichzelf

Mahatma Gandhi, 1869 – 1948

Bestuurlijke inrichting Stichting 'Ieder kind telt' (Hellendoorn)

In de periode 2012 - 2013 heb ik Stichting 'Ieder kind telt' in Nijverdal (14 scholen) begeleid bij de invoering van een nieuw bestuursmodel. Daarbij ging het in eerste instantie om het neerzetten van een stevige structuur.
De volgende zaken zijn ontwikkeld:

  • een visie op wat intern toezicht is en hoe het vorm kan krijgen
  • aanpassing statuten
  • aanpassing bestuursreglement
  • aanpassing managementstatuut
  • reglement voor de Raad van Toezicht
  • profielschets voor leden van de Raad van Toezicht
  • procedure voor werving van leden van de Raad van Toezicht
  • bestuurs- en managementrapportage op basis van INK-managementmodel

In het najaar van 2012 heb ik voor de directeuren een studiedag georganiseerd over kwaliteitszorg op basis van het INK-managementmodel. Doel was om de kennis over kwaliteitszorg op te frissen en te verdiepen. Dit in verband met het verbeteren van de verantwoordingsstructuur binnen de organisatie (in het kader van de bestuurlijke herinrichting).

Daarnaast heb ik maandelijks klankbordgesprekken met de bestuurder gevoerd over het implementatietraject en het functioneren van het bestuursmodel.