Een stapel stenen is geen stapel stenen meer zodra iemand er een kathedraal in ziet

Antoine de Saint-Exupéry, Frans schrijver (1900 - 1944)

Hollen heeft geen zin als je op de verkeerde weg bent

Duits spreekwoord

Als je het proces ter harte neemt, zorgt het doel wel voor zichzelf

Mahatma Gandhi, 1869 – 1948

Begeleiding directeuren OOZ bij jaarplannen (Zwolle)

In juni en september 2012 heb ik op verzoek van de clusterdirectie van Openbaar Onderwijs Zwolle (28 basisscholen) de directeuren begeleid bij de vertaling van het sectorplan PO naar de plannen van de werkgroepen marktstrategie, bedrijfsvoering, personeel, onderwijs & kwaliteit en vervolgens naar de jaarplannen van de scholen.