Een stapel stenen is geen stapel stenen meer zodra iemand er een kathedraal in ziet

Antoine de Saint-Exupéry, Frans schrijver (1900 - 1944)

Hollen heeft geen zin als je op de verkeerde weg bent

Duits spreekwoord

Als je het proces ter harte neemt, zorgt het doel wel voor zichzelf

Mahatma Gandhi, 1869 – 1948

Interim-manager: voorbijganger met blijvende invloed


Valt uw algemeen directeur, onderwijsbestuurder of schooldirecteur uit, dan wordt uw organisatie kwetsbaar. Plannen dreigen niet uitgevoerd te worden, omdat aansturing ontbreekt en resultaten worden niet behaald, omdat controle op de uitvoering achterwege blijft.

Inzet van een interim-directeur is dan noodzakelijk. Brandsma Onderwijsadvies kan u in dat geval van dienst zijn.

Ruud Brandsma heeft een lange loopbaan van leiding geven en managen in en buiten het onderwijs. Hij staat bekend als een stevige persoonlijkheid die resultaatgerichtheid combineert met oog hebben voor de individuele belangen van medewerkers.

Het is zijn handelsmerk om te zeggen waar het op staat.

Hij combineert analytisch vermogen met strategisch denken en daadkracht. Zijn relativeringsvermogen en humor helpen de verhoudingen goed te houden. Hij is pas tevreden als u dat ook bent.

Volgens Ruud Brandsma is een interim-manager een voorbijganger, maar wel één met invloed. Op basis van een gedegen intake wordt samen met u een plan van aanpak geschreven. Dat wordt vervolgens uitgevoerd. Door geregeld terug te koppelen kan waar nodig worden bijgestuurd. Maatwerk dus. Het gaat er immers om dat uw organisatiedoelen worden behaald.

Maakt u eens vrijblijvend een afspraak.