Een stapel stenen is geen stapel stenen meer zodra iemand er een kathedraal in ziet

Antoine de Saint-Exupéry, Frans schrijver (1900 - 1944)

Hollen heeft geen zin als je op de verkeerde weg bent

Duits spreekwoord

Als je het proces ter harte neemt, zorgt het doel wel voor zichzelf

Mahatma Gandhi, 1869 – 1948

Filmpjes

Beelden zeggen zoveel meer dan woorden. Alhoewel...

Communicatie: de macht van het woord

Woorden kunnen harten veroveren, maar ze kunnen ook levens verwoesten. Communicatie is de basis voor goede relaties en goed draaiende organisaties, maar het is ook een bron van misverstanden.

 

Samenwerking

Alleen is maar alleen, samen kun je zoveel meer bereiken. Maar wat is het geheim van goede samenwerking nu precies? En wat bereik je dan?

 

Omgaan met verandering

Of organisaties succesvol zijn, hangt voor een belangrijk deel af van hoe hun medewerkers omgaan met verandering. Of ze zichzelf zien als 'eigenaar' van de verandering en hoe zelfredzaam ze zijn. Daarover gaan de volgende filmpjes.

 

Verandering tegenhouden

Eén van de manieren om verandering tegen te gaan is het om zeep helpen van vernieuwende ideeën. Dergelijke mechanismen treden in elke organisatieverandering op.

 

Mentale modellen

Mentale modellen zijn diepgewortelde veronderstellingen, generalisaties of beelden die van invloed zijn op hoe wij de dingen zien en hoe we erop reageren. We hebben ze allemaal en ze bepalen hoe we zien en wat we zien, ze sturen ons denken en ons gedrag. We gaan daardoor veronderstellingen als feiten zien. Kijk maar eens naar deze filmpjes.

 

Inspiratie

Een belangrijke aanjager van verandering, is inspiratie. Het is een externe prikkel die een appèl doet op je innerlijke drijfveren. En dan is er ook nog het charisma van de inspirator.

 

Reflectie

Persoonlijke verandering begint bij reflectie: stilstaan, nadenken over wie je bent en wat je missie is. En dan er weer tegenaan.

 

Kracht vinden in jezelf (empowerment)

Veranderingen in organisaties kunnen alleen plaatsvinden als mensen veranderen. Daarbij geldt: niemand kan jou veranderen, je kunt alleen jezelf veranderen. Inspiratie helpt daarbij, maar het gaat er vooral om kracht te vinden in jezelf en die te ontwikkelen.

 

Persoonlijk leiderschap

Organisatieverandering is niet alleen afhankelijk van de veranderbereidheid van de medewerkers, ook en vooral de persoon van de leider doet ertoe.

 

Talent herkennen

De kwaliteit van een organisatie is grotendeels gebaseerd op de kwaliteiten van zijn medewerkers. De vraag is echter of we in staat zijn talenten te herkennen en een plek te geven in de ontwikkeling van de organisatie.

 

Opvoeden

Opvoeden gaat niet vanzelf. Het vraagt om liefdevolle aandacht, maar ook om het aangeven van grenzen. Het gaat om toenemende verantwoordelijkheid en afnemende afhankelijkheid. Het valt niet mee dat goed te doen.

 

De onmisbare leerkracht

 

De toekomst van het onderwijs

 

 

Film over kracht vinden in jezelf: As it is in heaven

De film As it is in heaven is het verhaal van de beroemde en succesvolle dirigent Daniel Daréus die na een hartaanval rust zoekt in zijn geboortedorp. Als Daniel wordt gevraagd dirigent te worden van het dorpskoor, zegt hij na enig aarzelen zijn medewerking toe.

De komst van Daniel zet het leven van de mensen in het dorp op zijn kop. Hij leert de koorleden op zoek te gaan naar 'hun eigen toon'. Als ze die vinden, wordt niet alleen het koor beter, maar worden in hun levens patronen doorbroken, nieuwe relaties aangegaan, nieuwe perspectieven verkend en oude gewoontes losgelaten.

Daniel opent de ogen van mensen, maar op hun beurt openen zij ook zijn ogen.

As it is in heaven is een inspirerende film met vele lagen. Belangrijke thema's zijn: loslaten, kracht vinden in jezelf, gemeenschapszin en liefde.

 

Film over leiderschap: Whale Rider

Whale Rider gaat over het 12-jarige Maori-meisje Pai. Bij haar geboorte kreeg ze van haar moeder de naam Paikea, maar iedereen noemt haar Pai. Haar moeder en tweelingbroertje stierven tijdens de bevalling. Haar vader, een kunstenaar, kon het verdriet niet aan en trok naar Europa. Pai groeit op bij haar grootouders.

Haar grootvader Koro is het dorpshoofd. Nu hij oud is, wacht hij op een nieuwe leider om zijn taak over te nemen. Hij kan moeilijk verwerken dat zijn zoon zijn plicht ontvlucht en zijn kleinzoon in het kraambed stierf. Op zijn kleindochter is hij dol, maar een meisje kan onmogelijk de volgende leider worden.

Stiekem probeert Pai toch de rituelen en lessen voor opgroeiende Maori-jongens mee te pikken: het haaietanden-duiken, het stokvechten en de vijand intimideren. Maar er zal iets heel bijzonders moeten gebeuren om de traditionele vooroordelen te overwinnen. En dat gebeurt en dan staat de echte leider op.

Whale Rider is een prachtige film over een oude, vermoeide leider die maar niet ziet dat er een nieuwe leider is opgestaan.

 

Documentaire De Japanse levensles

De RVU-documentaire De Japanse levensles (oorspronkelijke titel Children full of life) vertelt het verhaal van de klas van meester Kanamori. Een jaar lang worden de kinderen en hun meester gevolgd. In de op prestatie gerichte, veeleisende Japanse samenleving is de klas van meester Kanamori een oase van levenskunst.

Zijn vraag aan de kinderen: Waarom zitten we hier?
En de kinderen antwoorden: Om gelukkig te zijn.

De Japanse levensles is een boeiende documentaire over een onderwijzer die met zijn op liefde en respect gebaseerde pedagogische aanpak het beste uit zijn kinderen haalt. Een les die we ons allen ter harte moeten nemen.

 

Ophouden met etiketten plakken

Kinderen zijn kinderen en gelukkig verschillen ze. Dat is geen probleem, het is rijkdom. Laten we ophouden met problematiseren en medicaliseren van het gedrag van kinderen. Laten we ruimte geven aan talent en verschil.