Een stapel stenen is geen stapel stenen meer zodra iemand er een kathedraal in ziet

Antoine de Saint-Exupéry, Frans schrijver (1900 - 1944)

Hollen heeft geen zin als je op de verkeerde weg bent

Duits spreekwoord

Als je het proces ter harte neemt, zorgt het doel wel voor zichzelf

Mahatma Gandhi, 1869 – 1948

Een goed advies is als een welkome vriend


Adviseren is een vak apart. Het is alleen mogelijk als u er vertrouwen in heeft
dat de externe adviseur u begrijpt en uw belangen op het oog heeft. Voor de adviseur betekent het beïnvloeden zonder macht. U houdt immers de controle over uw organisatie en het is de adviseur die u helpt het overzicht te houden, die met u meekijkt waar zich kansen en knelpunten voordoen en die u helpt daadwerkelijk iets te verbeteren.

Ruud Brandsma heeft in zijn loopbaan jarenlang aan uw kant van de tafel gezeten en als interim-bestuurder en verandermanager doet hij dat nog dagelijks. Volgens hem is een goed advies een advies dat u een nieuwe kijk verschaft op een ervaren probleem. Een goed advies is altijd op maat, het sluit aan bij uw werkelijkheid en creërt meerwaarde voor u.

En wilt u meer? Brandsma Onderwijsadvies verzorgt op inspirerende wijze resultaatgerichte begeleiding van de kernprocessen van uw verandertraject.
Van de invoering van een nieuw bestuursmodel tot het daadwerkelijk opbrengstgericht leiding gaan geven door uw directeuren.

Ruud Brandsma heeft als eindverantwoordelijk manager veel pionierswerk mogen verrichten. Hij wordt vrolijk op het moment dat anderen de neiging hebben het hoofd te laten hangen. Hij is een rasechte optimist met een groot doorzettingsvermogen. Een bouwer met visie, een leider met koers en een manager die vertrouwen heeft in zijn medewerkers. Hij zit met zijn gedachten het liefst op organisatieniveau en voelt zich thuis in het spanningsveld tussen besturen, toezicht houden en managen. Een generalist en netwerker bovendien.

Het is zijn persoonlijke drijfveer u en uw organisatie succesvol te laten zijn.

Maakt u gerust eens een afspraak.